ثبت نام و فعالسازی نرم افزار حسابداری حسابفا


اولین قدم برای استفاده از خدمات وب سایت حسابفا ، ثبت نام در سایت است. برای ثبت نام در سایت به صفحه ثبت نام بروید.

صحت اطلاعات
  • دقت کنید که اطلاعات ثبت شده در این قسمت صحیح و معتبر باشند.
  • آدرس پست الکترونیک باید معتبر باشد. لینک فعال سازی حساب کاربری به این آدرس ارسال خواهد شد.
اخطار
  • حسابفا هیچ الزامی به ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریانی که اطلاعات خود را غیرواقعی و نامعتبر ثبت کنند، نخواهد داشت.

پس از ثبت نام لینک فعال سازی به آدرس پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد. با کلیک کردن روی این لینک حساب کاربری شما فعال می شود.

ثبت نام در نرم افزار حسابداری آنلاین حسابفا