بانکداری


از طریق منوی بانکداری > بانک‌ها > صندوق‌ها > تنخواه‌گردان‌ها می‌توانید به هرکدام از این حساب‌ها دسترسی پیدا کنید.

با برداشتن تیک گزینه فعال امکان انتخاب حساب موردنظر در لیست بانک‌ها/ صندوق‌ها/ تنخواه‌گردان‌ها در هنگام ثبت‌اسناد وجود نخواهد داشت.

در صورتی که هنگام ثبت کسب‌وکار سیستم چند ارزی را فعال کردید با انتخاب واحد پول مرتبط یک حساب ارزی تعریف کنید.

موجودی اول دوره

از منوی حسابداری > تراز افتتاحیه با انتخاب صندوق، بانک یا تنخواه‌گردان مانده ابتدای دوره را ثبت کنید.

نکته
امکان حذف صندوق و بانکی که برای آن تراکنش مالی ثبت‌شده باشد وجود ندارد. برای حذف آن ابتدا تراکنش‌های مالی آن را حذف نمایید.
توجه
 • کد صندوق و بانک باید یک عدد 4 رقمی باشد که درواقع همان کدینگ حسابداری می‌باشد. کد به‌صورت خودکار توسط سیستم ایجاد می‌گردد اما شما می‌توانید در هنگام ایجاد کد دلخواه خود را نیز وارد کنید که البته این کار توصیه نمی‌گردد.
 • در هنگام تعریف صندوق و تنخواه‌گردان یک حساب به‌صورت خودکار برای آن‌ها ایجاد می‌گردد و در هنگام تعریف بانک چندین حساب به‌صورت خودکار توسط سیستم برای بانک ایجاد می‌گردد، این حساب‌ها شامل: بانک، اسناد پرداختنی و چک های در جریان وصول است.
انتقال وجه

به‌منظور انتقال وجه بین حساب‌ها از منو بانکداری > انتقال استفاده کنید.

انتقال وجه
توضیحات انتقال بر اساس تصویر

۱  جدول تبدیل نرخ ارز که در صورت انتقال ارز می‌توانید به‌صورت دستی یا خودکار نرخ تبدیل ارز را در آن وارد کنید.

توجه
این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که در زمان ثبت کسب‌وکار خود گزینه امکان استفاده از سیستم چند ارزی را فعال کرده باشید.

۲  شماره به‌صورت خودکار توسط سیستم ایجاد می‌گردد اما شما می‌توانید در هنگام ایجاد فاکتور شماره دلخواه خود را نیز به‌صورت دستی وارد کنید که البته این کار توصیه نمی‌گردد.

۳  تاریخ انتقال

۴  شرح: اگر شرح انتقال وارد نشود، امکان ذخیره رسید وجود ندارد. این متن به‌صورت خودکار جایگزین تمام شرح‌های رسید می‌شود.

۵  بانک، صندوق یا تنخواه‌گردان مبدأ را انتخاب و اطلاعات را تکمیل نمایید.

 • با زدن دکمه امکان تعریف بانک/ صندوق/ تنخواه‌گردان جدید وجود دارد.
 • با واردکردن فیلد مبلغ در مبدأ، سیستم به‌طور خودکار فیلد مبلغ در مقصد را پر می‌کند.
 • می‌توانید کارمزد خدمات بانکی را در این قسمت وارد کنید. در صورت پرداخت کارمزد خدمات بانکی در بانک مقصد امکان ثبت آن نیز وجود دارد.
 • شماره ارجاعی که از بانک دریافت می‌کنید را در این فیلد وارد نمایید.

۶  بانک، صندوق یا تنخواه‌گردان مقصد را انتخاب و اطلاعات را مانند قبل تکمیل نمایید.

۷  پس از اتمام ویرایش با زدن دکمه در بالا سمت چپ اقدام به ذخیره اطلاعات نمایید و با فشردن دکمه ورودی جدید را وارد کنید. در صورت انصراف می‌توانید با زدن دکمه در بالا سمت راست به صفحه قبل بازگردید.

لیست انتقال‌ها

از منوی بانکداری > لیست انتقال‌ها قابل‌دسترس است.

با کلیک بر روی عنوان ستون‌ها، می‌توانید لیست را بر اساس آن ستون به‌صورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره‌بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی‌سازی ستون‌های جدول باقابلیت Drag & Drop را فراهم می‌کند.

با کلیک روی امکان دریافت خروجی اکسل وجود دارد.

لیست انتقال ها
چک ها

از منوی بانکداری > لیست چک های دریافتی برای دسترسی به لیست چک های دریافتی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک ها به شش دسته همه چک ها، سررسید گذشته، در جریان وصول، وصول شده، عودت شده و خرج شده تقسیم میشوند.

با انتخاب چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی پنج دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌اجراست.

لیست چک های دریافتی
 • پاس کردن چک دریافتی: به معنای وصول چک و دریافت وجه در بانک، صندوق و یا تنخواه‌گردان است.
 • واگذاری چک به بانک: اصطلاحاً همان خواباندن چک به‌حساب است تا در تاریخ سررسید توسط بانک وصول شود.
 • عودت چک دریافتی: استرداد چک به شخصی که چک را از آن دریافت کردید.
 • تغییر وضعیت به عادی: در هریک از وضیعت های در جریان وصول، وصول‌شده یا عودت شده می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.
 • مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
 • مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
 • حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد می‌توانید چک را حذف کنید.
مثال

چک دریافتی از مهندس رضایی بابت فاکتور خریدشان به بانک واگذار شد. برای این ثبت از منو بانکداری > لیست چک های دریافتی چک موردنظر را جستجو کرده و با انتخاب آن، فرمان واگذاری چک به بانک را اعمال می‌کنیم. در تاریخ سررسید چک بافرمان پاس کردن چک دریافتی آن را به‌حساب بانک واریز می‌کنیم.

آقای رضایی پس از ثبت پاس شدن اعلام می‌کند حساب خود را نقداً تسویه کرده و چک اش را پس گرفته اما فراموش کرده به حسابداری اطلاع دهد. برای تصحیح ثبت مانند قبل چک موردنظر را در چک های وصول‌شده جستجو و این بار ابتدا فرمان تغییر وضعیت به عادی سپس فرمان عودت چک دریافتی را اعمال می‌کنیم.

اسناد حسابداری مرتبط نظیر بانک، اسناد دریافتنی و... به‌صورت خودکار توسط سیستم ثبت می‌گردد.

منوی بانکداری > لیست چک های پرداختی برای دسترسی به چک های صادره یا پرداختی و عملیات مربوط به آن‌ها استفاده می‌کنیم.

در این جدول چک ها به سه دسته همه چک ها، سررسید گذشته و وصول‌شده تقسیم می‌شوند.

با انتخاب هر چک با هر وضعیت و فشردن دکمه فرمان‌ها به‌طورکلی سه دستور برای آن چک بنابر وضعیتش قابل‌اجراست.

 • پاس کردن چک پرداختی: به معنای وصول چک و پرداخت وجه است.
 • تغییر وضعیت به عادی: در صورت وصول شدن چک به‌اشتباه می‌توانید با این فرمان وضعیت چک را به حالت اولیه برگردانید.
 • مشاهده تراکنش‌ها: مشاهده جزییات تمام سندهای حسابداری که برای این چک ثبت‌شده است.
 • مشاهده رسیدها: مشاهده رسیدی که چک در آن ثبت‌شده است.
 • حذف: در صورتی که سند حسابداری مرتبطی با چک وجود نداشته باشد میتوانید چک را حذف کنید.

با کلیک بر روی عنوان ستون ها، می توانید لیست را بر اساس آن ستون بصورت صعودی یا نزولی مرتب نمایید. با انتخاب سلول ذره بین دار امکان جستجو در آن ستون نیز وجود دارد. کلیک راست روی جدول امکان خصوصی سازی ستون های جدول با قابلیت Drag & Drop را فراهم میکند