همکاران تجاری حسابفا

پلتفرم پرداخت پی‌پینگ

با همکاری حسابفا با پلتفرم پرداخت پی‌پینگ، مشتریان شما می توانند بصورت آنلاین به حساب شما پول پرداخت کنند. بدین صورت که پس از صدور فاکتور در حسابفا، شما می توانید قابلیت پرداخت آنلاین را برای فاکتور فعال کرده و لینک آن را برای مشتری خود ارسال کنید. این ویژگی بر روی حسابفا وجود دارد و برای استفاده از این قابلیت کافی است پس از ورود به کسب و کار، از بخش تنظیمات مالی / تنظیمات فاکتور، تنظیمات مربوط به اتصال به پی پینگ را انجام دهید.