گزارش های کاربردی حسابفا
با هدف کمک به مدیریت کسب و کارهای چابک

نرم افزار حسابداری حسابفا

ثبت نام رایگان ورود

کاربرد اصلی هر سیستم مالی و حسابداری در مدیریت تصمیم گیری و برنامه ریزی کسب و کار است . بررسی نتایج و خلاصه عملکرد واحدهای مختلف مالی، نیازمند یک سرویس گزارش گیری جامع و هوشمند خواهد بود . حسابفا با هدف کمک به مدیریت چابک و بهینه کسب و کارها، دسترسی سریع، ساده و آنلاین را به گزارش های متنوع و کاربردی فراهم کرده.

از گزارش های تخصصی تا نمودارهای ساده و روان

نیاز حسابداران به منظور تحلیل داده ها و کمک به مدیریت مالی ، با نیاز صاحبان و یا طراحان استراتژی کسب و کارها، به گزارشهای یک نرم افزار حسابداری متفاوت است.
حسابفا با هدف کمک به سطوح مختلف گروه های مخاطب خود ، مجموعه کاملی از گزارش های تخصصی را در کنار نمودارهای ساده و کاربردی ، طراحی و ارائه کرده است.


گزارش فعالیت مشتریان، زمینه ای برای مدیریت صحیح ارتباط با آنها

با امکان ویژه تعریف اشخاص و صدور فاکتور برای هر شخص، می توانید مشتریان خود را در حسابفا تعریف، و فاکتورهای مربوط به آنها را با نام خودشان ثبت کنید.
این ویژگی در قالب گزارش حساب اشخاص، ارزش متفاوت مشتریان را برای شما مشخص می کند و زمینه ساز سیاست های تخفیفی و اعتباری برای مشتریانتان خواهد بود.


کنترل کاربران با سیستم گزارش لاگ

در حسابفا ، کاربران خود را با سطح دسترسی مورد نظر تعریف کنید و با کمک گزارش لاگ کاربران، عملکرد فنی و زمانی آنها را به سادگی مدیریت کنید . گزارش لاگ کاربران، امکان لازم را به منظور نظارت دقیق و راهبردی مدیران مالی بر نیروهای حسابداری و فروش ، به راحتی فراهم می سازد.


ویژگی های منحصربفرد کاردکس الکترونیک کالا

موجودی کالا در کسب و کارهای محصول محور، مهم و حیاتی است . حسابفا ، با طراحی کاردکس الکترونیک کالا و با قابلیت بروزرسانی اتوماتیک، با ثبت هر فاکتور خرید و فروش، موجودی واقعی را به تفکیک هر کالا محاسبه و نمایش می دهد . این قابلیت ویژه، مانع از ایجاد اختلال در سیستم پاسخگویی شما به مشتریانتان می گردد .

حسابفا در مسیر توسعه فضای کسب و کار ایران

حسابفا با نگاه به نسل تازه کسب و کار در ایران طراحی شده . سرویس آنلاین حسابداری و مدیریت کسب و کار حسابفا ، هر کجا، هر زمان و با هر وسیله ای، برای کمک به مدیریت کسب و کار شما در دسترس خواهد بود.

امکانات بیشتر حسابفا را ببینید

مطالب خبری و دانستنی های ما را در ایمیل خود دریافت کنید.

ثبت

حسابفا را ۱۵ روز بدون محدودیت آزمایش کنید...