تعریف و مدیریت کسب و کار
حسابفا همراه شما در مسیر پیشرفت

نرم افزار حسابداری حسابفا

ثبت نام رایگان ورود

مدیریت متمرکز کسب و کار، در کنار مدیریت بهینه هزینه و زمان به عنوان اصلی ترین منابع هر فعالیت تجاری، راهبردی ویژه برای پیشرفت کسب و کار محسوب می شود . حسابفا ، طراحی شده بر اساس همین تفکر است . تمام کسب و کارهای شما در یک پنل کاربری و به صورت مجزا از یکدیگر قابل مدیریت و هدایت است.

راهکاری ویژه برای شرکت های حسابداری

شرکت های حسابداری معتبر، از مهمترین همکاران تجاری ما در سرویس حسابفا محسوب می شوند.
تعریف نامحدود کسب و کار در یک پنل کاربری، امکان مدیریت همزمان و از راه دور مشتریان این مجموعه ها را به راحتی فراهم ساخته . نیازی نیست که مشتری شما برای کنترل حساب ها به دفتر شما مراجعه کند و یا شما برای دریافت اسناد به مشتری مراجعه کنید.
با تعیین سطح دسترسی ، به مدیران کسب و کار امکان دسترسی به اطلاعات حسابداری آنها را بدهید و شما نیز تمامی اطلاعات وارد شده از سوی آنها را آنلاین کنترل نمایید.


مدیریت متمرکز شعب کسب و کار شما

ایجاد شعب متنوع در توسعه کسب و کار و ایجاد دسترسی به مشتریان در مناطق مختلف، نقشی اساسی در کشف بازارهای جدید و مشتریان تازه را ایفا می کند.
شما می توانید هر شعبه را درست مثل یک کسب و کار مستقل، در حسابفا تعریف کرده و بر اساس مروادات آنها با شعبه اصلی، کلیه امور مالی و حسابداری آنها را به صورت متمرکز مدیریت نمایید.


یک دسترسی با چند مزیت کاربردی

اگر در حال انجام همزمان چند کسب و کار هستید و یا کارگاه تولیدی شما علاوه بر فروش محصولات در فروشگاه شما، با سایر فروشگاه ها در ارتباط است و نیازمند تعریف مستقل مراودات مالی و حسابداری آن باشید، و یا یک حسابدار شخصی برای چند کسب و کار در نقاط مختلف کشور هستید، ارزش اصلی ایجاد و مدیریت همزمان چند کسب و کار در حسابفا را به راحتی درک می کنید.

آنلاین مدیریت کنید، بدون محدودیت در ایجاد کسب و کار

در نظر گرفتن نیازهای مشترک کسب و کارهای محصول محور و خدماتی، در سرویس حسابداری آنلاین و مدیریت کسب و کار حسابفا ، طیف وسیعی از حوزه های مختلف کسب و کاری را به صورت ویژه جذب نموده . توان پاسخگویی به نیازها و درک محدودیتهای موجود این گروه ها، ایده اصلی در طراحی حسابفا به شمار می رود.

مطالب خبری و دانستنی های ما را در ایمیل خود دریافت کنید.

ثبت

حسابفا را ۱۵ روز بدون محدودیت آزمایش کنید...