مرکز آموزش حساب فا

گزارش موجودی کالا


گزارش موجودی کالا، موجودی تعدادی (یا مقداری) و ریالی کالاها را به شما نشان می دهد. در این گزارش امکان فیلتر کردن کالاها یا خدمات بر اساس دسته بندی نیز وجود دارد.

برای مشاهده گزارش موجودی کالا در حساب فا، از صفحه گزارش ها، گزارش موجودی کالا را انتخاب کنید.