مرکز آموزش حسابفا

گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده


برای مشاهده گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده در سیستم حسابفا ، از صفحه گزارش ها بر روی گزارش «خرید، فروش و مالیات (فصلی و ماهیانه)» کلیک کنید.

در این صفحه فیلترهای متعددی برای استخراج گزارش های مورد نیاز شما فراهم شده است.

جهت تهیه گزارش فروش های انجام شده در یک فصل برای ارائه به اداره دارایی، در بخش فیلترهای گزارش، گزینه های فروش و برگشت از فروش، فصلی، فصل مورد نظر را انتخاب نموده و چک مارک گزینه «فقط فاکتورهایی که بر روی آنها مالیات اخذ شده» را بزنید و از لیست باکس فیلتر اشخاص، «اشخاص دارای کد ملی / شناسه اقتصادی» را انتخاب کنید و سپس بر روی دکمه بروز رسانی کلیک کنید تا گزارش استخراج گردد. در مورد خرید و برگشت از خرید نیز به همین صورت عمل میکنیم.

برای ارائه لیست امتناع نیز که باید بصورت ماهیانه ارائه گردد، بجای گزینه فصلی گزینه ماهیانه را زده، چک مارک فقط فاکتورهایی که بر روی آنها مالیات اخذ شده را میزنیم و گزینه اشخاص بدون کدملی / شناسه اقتصادی را انتخاب میکنیم. سپس دکمه بروزرسانی جهت استخراج گزارش.

توجه

دقت کنید که برای ارائه گزارش به اداره دارایی باید از قبل فاکتورهای رسمی (مورد تایید اداره دارایی) صادر کرده و اطلاعات خریدار و فروشنده را بطور کامل وارد سیستم کرده باشید.

همچنین در این گزارش، امکان گرفتن خروجی اکسل نیز وجود دارد، همانند توضیحات قبل، فیلترهای گزارش را تنظیم نموده و دکمه خروجی اکسل را بزنید.

از این گزارش، علاوه بر مالیات، برای استخراج و مشاهده خرید ها و فروش ها در یک فصل خاص، در یک ماه خاص یا در یک بازه زمانی دلخواه نیز میتوان بهره برد.


مطلب مرتبط
راهنمای ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده پرداختی یا دریافتی