مرکز آموزش حسابفا

گزارش بدهکاران و بستانکاران


در صفحه اشخاص که از منوی تعاریف در دسترس است، لیست بدهکاران و بستانکاران در دو تب مجزا قابل مشاهده و چاپ می باشد. در این صفحه، تب همه اشخاص، لیست تمام اشخاص و طرف حسابهای موسسه شما را نشان میدهد (شامل تمام طرف حسابها: مشتری، فروشنده، سهامدار، کارمند، بدهکار، بستانکار و ...) اما با کلیک بر روی تب بدهکاران، فقط اشخاصی که دارای مانده بدهکار هستند و با کلیک بر روی تب بستانکاران، فقط اشخاصی که دارای مانده بستانکار هستند به شما نشان داده می شود.

برای چاپ هر لیست بصورت جداگانه نیز کافیست ابتدا بر روی تب مورد نظر (مثلاً بدهکاران) کلیک کرده و سپس دکمه چاپ در پایین صفحه را بزنید تا صرفاً لیست بدهکاران برای شما چاپ شود.

توجه

در این صفحه (لیست اشخاص) با کلیک بر روی هر شخص، اطلاعات و صورتحساب کامل شخص برای شما باز می شود.