مرکز آموزش حساب فا

ورود اطلاعات کالاها و خدمات از excel به حساب فا


در حساب فا، شما می توانید اطلاعات کالاها و خدمات خود را بصورت گروهی از فایل excel وارد حساب فا کنید. برای این کار از منوی تعاریف، کالاها و خدمات، بر روی دکمه ورود از اکسل کلیک کنید.

حال سه مرحله زیر را دنبال کنید:

  1. قدم اول: فایل قالب کالاها و خدمات را دانلود کنید
  2. قدم دوم: اطلاعات کالاها و خدمات را در فایل قالب کپی کنید
  3. قدم سوم: فایل قالب خود را انتخاب کرده و ثبت کنید

ورود اطلاعات کالاها و خدمات از اکسل باعث صرفه جویی در وقت شما می شود. شما می توانید با تهیه خروجی اکسل از اطلاعات کالاها و خدمات، از سیستم حسابداری قبلی خود و کپی پیست کردن آنها در فایل قالب اکسل حساب فا، تمام اطلاعات را یکجا وارد سیستم کنید. و ممکن است شما اطلاعات کالاها و خدمات خود را از قبل در یک فایل اکسل ذخیره کرده باشید، که با این امکان براحتی می توانید آنها را وارد حساب فا کنید.

شما همچنین می توانید موجودی اول دوره کالاهای خود را نیز از همین طریق بصورت دسته جمعی وارد کنید. در فایل اکسل قالب، دو ستون برای درج موجودی تعدادی/مقداری و موجودی ریالی در نظر گرفته شده است. اگر این دو ستون را خالی بگذارید، کالا بدون در نظر گرفتن موجودی اول دوره ثبت یا ویرایش می شود. اگر در این دو ستون صفر وارد کنید موجودی اول دوره صفر می شود.

همچنین امکان خروجی گرفتن از اطلاعات کالاها و خدمات نیز در حساب فا وجود دارد. برای این کار از منوی تعاریف، کالاها و خدمات، بر روی دکمه خروج به اکسل کلیک کنید. با اینکار کل اطلاعات کالاها و خدمات خود در سیستم حساب فا را در قالب یک فایل اکسل دریافت می کنید.

شما همچنین می توانید از امکان خروجی و ورودی اکسل، جهت ویرایش اطلاعات کالاها و خدمات بصورت دسته جمعی به جای ویرایش تک تک آنها از طریق مرورگر استفاده کنید ، حساب فا از طریق کد هر کالا، متوجه می شود که آیا کالا از قبل در سیستم تعریف شده که در این حالت آن را ویرایش و یا کالا تعریف نشده که در این حالت کالای جدیدی ثبت و ذخیره می کند.