مرکز آموزش حسابفا

ورود و خروج اطلاعات اشخاص (طرف حساب ها) از excel


در حسابفا ، شما می توانید اطلاعات اشخاص یا طرف حساب های خود را بصورت گروهی از فایل excel وارد حسابفا کنید. برای این کار از منوی تعاریف، اشخاص، بر روی دکمه ورود از اکسل کلیک کنید.

حال سه مرحله زیر را دنبال کنید:

  1. قدم اول: فایل قالب اشخاص را دانلود کنید
  2. قدم دوم: اطلاعات اشخاص را در فایل قالب کپی کنید
  3. قدم سوم: فایل قالب خود را انتخاب کرده و ثبت کنید

ورود اطلاعات اشخاص از اکسل باعث صرفه جویی در وقت شما می شود. شما می توانید با تهیه خروجی اکسل از اطلاعات طرف حساب ها، از سیستم حسابداری قبلی خود و کپی پیست کردن آنها در فایل قالب اکسل حسابفا ، تمام اطلاعات را یکجا وارد سیستم کنید. و ممکن است شما اطلاعات طرف حسابهای خود را از قبل در یک فایل اکسل ذخیره کرده باشید، که با این امکان براحتی می توانید آنها را وارد حسابفا کنید.

همچنین امکان خروجی گرفتن از اطلاعات اشخاص نیز در حسابفا وجود دارد. برای این کار از منوی تعاریف، اشخاص، بر روی دکمه خروج به اکسل کلیک کنید. با اینکار کل اطلاعات طرف حساب های خود در سیستم حسابفا را در قالب یک فایل اکسل دریافت می کنید.

شما همچنین می توانید از امکان خروجی و ورودی اکسل، جهت ویرایش اطلاعات اشخاص بصورت دسته جمعی به جای ویرایش تک تک آنها از طریق مرورگر استفاده کنید ، حسابفا از طریق کد هر شخص، متوجه می شود که آیا شخص از قبل وجود دارد که در این حالت آن را ویرایش و یا شخص وجود ندارد که در این حالت شخص جدیدی ثبت و ذخیره می کند.