مرکز آموزش حسابفا

نصب و راه اندازی یک کسب و کار در حسابفا


پس از افزودن یک کسب و کار، شما به صفحه نصب و راه اندازی آن هدایت می شوید، در این صفحه اطلاعات اولیه مورد نیاز برای شروع کار را وارد سامانه میکنید.

توجه
  • نیازی نیست که تمام تنظیمات را بلافاصله پس از افزودن کسب و کار انجام دهید، اگر اطلاعات لازم را در اختیار ندارید با کلیک بر روی گزینه "ذخیره و خروج" از کسب و کار خارج شده و پس از جمع آوری اطلاعات لازم دوباره به کسب و کار وارد شوید.
  • تمامی تنظیمات، پس از نصب و راه اندازی اولیه نیز قابل تغییر و ویرایش می باشند.

مراحل نصب شامل:

۱  تنظیمات موسسه: در این قسمت نام، مشخصات و اطلاعات تماس موسسه خود را وارد می کنید.

۲  تنظیمات مالی: شامل انتخاب واحد پولی، کد اقتصادی، تعریف سال مالی و نرخ مالیات است.

۳  کاربران: در این قسمت شما میتوانید کاربران سیستم را تعریف کنید. برای این کار شما نام، ایمیل و سطح دسترسی کاربر را مشخص کرده و ثبت میکنید، پس از ارسال دعوت نامه، یک ایمیل دعوت به کسب و کار، برای کاربر مورد نظر ارسال می شود. سپس به کاربر خود اطلاع دهید تا ایمیل خود را چک کرده و بر روی لینک دعوت کلیک نماید.

پس از آن، اگر کاربر قبلاً در حسابفا ثبت نام کرده است می تواند با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سیستم شده و کسب و کار شما را ببینید. و اگر کاربر قبلاً در حسابفا ثبت نام نکرده است به صفحه ثبت نام هدایت شده، و پس از ثبت نام می تواند وارد سیستم شده و کسب و کار شما را مشاهده کند.

۴  جدول حساب ها: در این قسمت جدول حساب های کسب و کار خود را تنظیم میکنید.

بصورت پیش فرض لیست حساب ها بر پایه استاندارد حسابداری برای شما ایجاد می شود که اغلب کسب و کار ها نیاز به تعریف حساب دیگری نخواهند داشت و می توانند از این قسمت عبور کنند.

توجه

حساب های تفصیلی در بخشی جداگانه قابل تعریف می باشند، اگرچه حسابفا بصورت خودکار برای اغلب حساب ها، حساب های تفصیلی مربوطه را ایجاد میکند و شما اغلب نیازی به اینکار نخواهید داشت. نظیر حساب های اشخاص، کالاها، بانک ها، صندوق ها و ...

شما میتوانید در هر گروه حساب کل یا معین تعریف نمایید، برای تعریف حساب کل از یک کد یک رقمی و برای تعریف حساب معین از یک کد دو رقمی استفاده کنید.

به عبارتی در هر گروه حداکثر تا ۹ حساب کل و در هر حساب کل تا ۹۹ حساب معین می توانید تعریف کنید.

۵  سهامداران: در این قسمت سهامداران یا شرکای کسب و کار خود را تعریف و درصد سهام یا شراکت هر یک را مشخص می کنید. بعنوان مثال اگر تنها سهامدار شما هستید، نام خود را وارد کرده و درصد سهم را ۱۰۰ وارد کنید.

۶  تراز حساب ها (مانده اول دوره حساب ها): در این قسمت مانده اول دوره حساب های خود را وارد میکنید، و با ثبت و وارد کردن تراز حساب های خود در ابتدای دوره، سند افتتاحیه به صورت خوکار توسط سیستم صادر میگردد.

توجه

پس از نصب و راه اندازی همواره میتوانید از منوی تنظیمات به هر یک از بخش های نصب و راه اندازی و از منوی تعاریف به مانده اول دوره حساب ها دسترسی داشته باشید.