مرکز آموزش حسابفا

مرتب سازی اسناد حسابداری


برای مرتب کردن شماره اسناد بر اساس تاریخ، از منوی لیست وارد لیست اسناد حسابداری شده و بر روی دکمه مرتب کردن اسناد کلیک کنید. با این کار کلیه اسناد حسابداری دوره مالی جاری شما بر اساس تاریخ سند مرتب می شوند. لطفاً توجه کنید که قبل از بستن دوره مالی باید حتماً مرتب سازی اسناد را انجام دهید.