مرکز آموزش حسابفا

مدیریت فاکتور ها در حسابفا


از منوی لیست می توانید به لیست فاکتورهای ثبت شده در سیستم دسترسی پیدا کنید.
در این صفحه می توانید لیست فاکتورها را بصورت دسته بندی شده بر اساس وضعیت فاکتور در چها وضعیت ذخیره موقت ، منتظر تایید ، تایید شده (منتظر دریافت) و دریافت شده مشاهده کنید.

توجه

بهتر است برگشت از فروش را با انتخاب فاکتور مربوطه از لیست فاکتورها، و زدن دکمه مرجوع انجام دهید، گرچه می توانید اینکار را با استفاده از گزینه برگشت از فروش از منوی عملیات مالی نیز انجام دهید. اما اگر از لیست فاکتور ها این کار را انجام دهید فاکتور فروش مربوطه، با چک مارک برگشت خورده، قابل تشخیص خواهد بود.