مرکز آموزش حسابفا

صدور فاکتور رسمی مورد تایید دارایی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده


جهت صدور و چاپ فاکتور رسمی مورد تایید اداره دارایی و مالیات، از منوی تنظیمات > تنظیمات فاکتور، گزینه قالب A4 رسمی را انتخاب کنید و سپس تنظیمات فاکتور را ثبت و ذخیره کنید.


تصویر صفحه تنظیمات فاکتور

تصویر صفحه تنظیمات فاکتور


تصویر فاکتور رسمی صادر شده در نرم افزار حسابفا

تصویر صفحه تنظیمات فاکتور