مرکز آموزش حسابفا

دفتر روزنامه در نرم افزار حسابداری حسابفا


دفتر روزنامه، دفتری است که معاملات و عملیات مالی یک موسسه به ترتیب تاریخ وقوع روزانه در آن ثبت می شود. دفتر روزنامه بر اساس ثبت های انجام شده در اسناد حسابداری، تهیه می شود.

برای مشاهده دفتر روزنامه در حسابفا ، از منوی گزارشات یا از صفحه گزارش ها، دفتر روزنامه را انتخاب کنید.

در حسابفا ، می توانید از دفتر روزنامه خروجی اکسل (excel) تهیه کنید.