مرکز آموزش حسابفا

نمایش، چاپ و ثبت دریافت و پرداخت فاکتور


تصویر صفحه نمایش فاکتور تایید شده و دریافت و پرداخت فاکتور فاکتور فروش

توضیحات صفحه نمایش فاکتور بر اساس تصویر

۱  ارسال فاکتور از طریق ایمیل، فکس یا در شبکه حسابفا

نکته: ارسال از طریق حسابفا

اگر طرف حسابفا کتور نیز در حسابفا اکانت داشته باشد با استفاده از این گزینه فاکتور فروش شما بصورت یک فاکتور خرید موقت در سیستم آن ثبت می گردد و بلعکس. البته باید قبلاً شناسه کسب و کار طرف حساب در حسابفا را در اطلاعات شخص ثبت کنید.

۲  چاپ فاکتور: با این گزینه صفحه چاپ فاکتور باز می شود. برای چاپ زیباتر فاکتور، فونت ایران سانس (Iransans) را بر روی سیستم خود نصب نمایید. برای چاپ بهتر فاکتور، تنظیمات چاپ مرورگر خود را تنظیم کنید.

۳  PDF: با این گزینه فاکتور خود را در قالب یک فایل PDF دانلود کنید. چاپ کردن فاکتور بصورت PDF اغلب نتیجه و کیفیت بهتری را فراهم میکند.

۴  انتخاب ها: با زدن این دکمه سه انتخاب به شما داده می شود.

  1. کپی: با این گزینه می توانید از فاکتور خود یک کپی تهیه کرده، آن را ویرایش و ثبت کنید.
  2. ویرایش: با این گزینه می توانید فاکتور خود را ویرایش کنید.
  3. حذف: با این گزینه می توانید فاکتور خود را حذف کنید.

۵  نام مشتری: با کلیک بر روی نام مشتری صفحه اطلاعات کامل مشتری باز می شود.

۶  کد کالا: با کلیک بر روی کد کالا، صفحه اطلاعات کامل کالا باز می شود.

۷  دریافت های فاکتور (یا پرداخت ها برای فاکتور خرید): در این قسمت لیست وجوه یا چک هایی را که برای تسویه حسابفا کتور دریافت نمودید مشاهده میکنید.

۸  دریافت مبلغ فاکتور (یا پرداخت برای فاکتور خرید): در این قسمت شما می توانید مبالغ یا چک های دریافتی از مشتری را ثبت کنید.

۹  تاریخ دریافت: تاریخ دریافت وجه یا چک.

نکات دریافت و پرداخت فاکتور

  • شما می توانید هم در زمان صدور فاکتور و پس از تایید آن، و هم در هر زمان دیگر با باز کردن یک فاکتور از لیست فاکتورها، دریافت ها یا پرداخت های آن فاکتور را ثبت نمایید.
  • ضمناً میتوانید دریافت ها و یا پرداخت ها را در زمان وقوع و در تاریخ دلخواه و متفاوت از تاریخ فاکتور ثبت نمایید.
  • سندی که سیستم برای فاکتور ثبت می کند با سند دریافت ها و پرداخت ها متفاوت می باشد. همینطور هر بار که یک یا چند دریافت یا پرداخت را ثبت میکنید سندی جداگانه با دریافت ها و پرداختهایی که در تاریخ دیگری ثبت کرده اید ایجاد می گردد.