مرکز آموزش حسابفا

ثبت دریافت وجه یا چک از طرف حساب


برای ثبت دریافت وجه یا چک از طرف حساب، از منوی عملیات مالی گزینه دریافت وجه / چک را انتخاب میکنیم.

سپس در صفحه دریافت وجه، ابتدا گزینه بابت بستانکاری را انتخاب کرده و از لیست اشخاص، شخص مورد نظر را انتخاب میکنیم. در ادامه شرح را وارد میکنیم. بعنوان مثال در اینجا مینویسیم: بابت بدهی دوره مالی قبل و تاریخ دریافت را وارد میکنیم.

فرض کنید بخشی از این دریافت وجه، بصورت نقدی، بخشی بصورت بانکی و بخشی را بصورت دو فقره چک دریافت نموده ایم. بنابراین یک بار افزودن دریافت نقدی، یک بار افزودن فیش بانکی و دو بار افزودن چک را میزنیم تا فرم های لازم برای ما باز شود. سپس اطلاعات دریافت نقدی، بانکی و چک ها را تکمیل نموده و دکمه ثبت را می زنیم.

با اینکار بصورت اتوماتیک، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر میکند:

حساب بدهکار بستانکار
صندوق ها / صندوق اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتنی / نام طرف حساب ۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک ها / بانك تجارت ۲,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتنی / نام طرف حساب ۲,۰۰۰,۰۰۰
اسناد دریافتنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰
اسناد دریافتنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰
حسابهای دریافتنی / نام طرف حساب ۵,۰۰۰,۰۰۰


تصویر صفحه دریافت وجه از طرف حساب

تصویر صفحه دریافت و پرداخت


تصویر سند حسابداری ثبت شده در سیستم بصورت اتوماتیک بابت وجه دریافتی از طرف حساب

تصویر صفحه دریافت و پرداخت