مرکز آموزش حسابفا

ثبت یک هزینه در حسابفا


برای ثبت یک (یا چند) هزینه، (بعنوان مثال هزینه آب، برق، گاز، تلفن، کارمزد بانک، اجاره و غیره) از منوی عملیات مالی گزینه پرداخت وجه را انتخاب میکنیم.

سپس در صفحه پرداخت وجه، ابتدا گزینه پرداخت بابت هزینه را انتخاب کرده سپس از دو لیست انتخابی، هزینه و ریز هزینه را انتخاب میکنیم. بعنوان مثال در اینجا هزینه « آب و برق، گاز و تلفن » را بعنوان حساب معین و هزینه « برق » را بعنوان حساب تفصیلی انتخاب کرده ایم.

دقت کنید که اگر لیست ریز هزینه، خالی است و شامل هیچ آیتمی نیست، به این دلیل است که در سرفصل معین مربوطه (در اینجا معین « آب و برق، گاز و تلفن ») هیچ حساب تفصیلی (حساب جزء) تعریف نشده است. (در این صورت راهنمای تعریف حساب تفصیلی را مطالعه کنید).

توجه

لازم به ذکر است که حساب جزء یا تفصیلی در نرم افزار حسابفا ، اجباری نیست و تعریف یا عدم تعریف آن به سیاست های موسسه و حسابداری شما بر میگردد. اگر میخواهید همه چیز را بصورت جزئی کنترل کنید حساب های تفصیلی تعریف کنید، اگر نیازی به کنترل ریز و جزئی حساب ها ندارید، نیازی به تعریف حساب های تفصیلی نیز ندارید.

در هر صورت پس از انتخاب نوع هزینه شرح را وارد میکنیم. بعنوان مثال در اینجا مینویسیم: پرداخت قبض برق مورخ ۹۵/۷/۳ ، شماره قبض: ۴۵۶۷۸۱۲۳ و تاریخ پرداخت را وارد میکنیم : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵

و این قبض برق را بصورت بانکی (مثلاً از طریق موبایل بانک) پرداخت نموده ایم. بنابراین گزینه افزودن فیش بانکی را انتخاب کرده و سپس مبلغ و شماره ارجاع یا پیگیری پرداخت، و بانکی که از آن پرداخت را انجام داده ایم انتخاب میکنیم.

سپس دکمه ثبت را می زنیم. با اینکار بصورت اتوماتیک، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر میکند:

حساب بدهکار بستانکار
هزینه آب و برق، گاز و تلفن / هزینه برق ۴۵۰،۰۰۰
بانک ها / بانک ملت ۴۵۰،۰۰۰


تصویر صفحه پرداخت وجه و ثبت هزینه

تصویر صفحه دریافت و پرداخت


تصویر سند حسابداری ثبت شده در سیستم بصورت اتوماتیک بابت هزینه پرداختی

تصویر صفحه دریافت و پرداخت