مرکز آموزش حسابفا

ثبت موجودی اول دوره کالاها


جهت ثبت موجودی اول دوره کالاها در نرم افزار حسابفا ، به دو روش می توانید عمل کنید:

  • بصورت دستی از منوی عملیات مالی > سند افتتاحیه (مانده اول دوره) > موجودی کالا: که در این روش می توانید بصورت تک تک با انتخاب یا تعریف هر کالا موجودی اول دوره آن را ثبت نمایید.
  • بصورت گروهی از طریق فایل اکسل: راهنمای ورود کالاها و خدمات از اکسل را مطالعه کنید.