مرکز آموزش حسابفا

ثبت برداشت (برداشت یکی از سهامداران)


برداشت بدین معنا است که صاحب یا صاحبان موسسه (سهامداران)، پول یا سایر اموال متعلق به موسسه را برای مصارف شخصی برداشت کنند.

برای ثبت برداشت، از منوی عملیات مالی گزینه پرداخت وجه / چک را انتخاب میکنیم. سپس در صفحه پرداخت وجه، ابتدا گزینه سایر را انتخاب کرده و از لیست حساب ها، حساب «برداشت» و از لیست تفصیلی «سهامدار مربوطه» را انتخاب می کنیم. در ادامه شرح را وارد میکنیم. بعنوان مثال: برداشت از صندوق توسط استیو جابز.

فرض کنید آقای استیو جابز که یکی از سهامداران است مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال از صندوق جهت مصارف شخصی برداشت کرده است. در این صورت گزینه افزودن پرداخت نقدی را زده و اطلاعات تراکنش را وارد میکنیم. و سپس دکمه ثبت را می زنیم.

با اینکار بصورت اتوماتیک، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر میکند:

حساب بدهکار بستانکار
برداشت ها / استیو جابز ۵۰۰,۰۰۰
صندوق ها / صندوق اصلی ۵۰۰,۰۰۰
نکته

برداشت ممکن است به شکل نقدی یا غیر نقدی باشد. برداشت غیر نقدی به معنای آن است که صاحب (یا یکی از صاحبین یا سهامداران موسسه) یکی از اموال موسسه را برای مصارف شخصی خود برداشت کند.

بعنوان مثال آقای استیو جابز یکی از کامپیوترهای شرکت را که قبلاً به قیمت ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری شده بود، برای خودش برمیدارد. در این صورت یک سند دستی بصورت زیر ثبت میکنیم.بعنوان مثال آقای استیو جابز یکی از کامپیوترهای شرکت را که قبلاً به قیمت ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری شده بود، برای خودش برمیدارد. در این صورت یک سند دستی بصورت زیر ثبت میکنیم.

حساب بدهکار بستانکار
برداشت ها / استیو جابز ۱۲،۰۰۰،۰۰۰
اثاثیه اداری / کامپیوتر ۱۲،۰۰۰،۰۰۰

برای ثبت سند دستی از منوی عملیات مالی گزینه ثبت سند حسابداری را انتخاب میکنیم.