مرکز آموزش حسابفا

ثبت افزایش سرمایه، سرمایه گذاری مجدد


سرمایه گذاری مجدد یا افزایش سرمایه بدین معنا است که صاحب یا صاحبان موسسه (سهامداران) با آوردن پول (علاوه بر سرمایه اولیه) از دارایی شخصی خود، دارایی موسسه متعلق به خود را افزایش می دهند.

برای ثبت افزایش سرمایه یک سهامدار (سرمایه گذار) در حسابفا، از منوی عملیات مالی گزینه دریافت وجه / چک را انتخاب میکنیم.

سپس در صفحه دریافت وجه، ابتدا گزینه سایر را انتخاب کرده و از لیست حساب ها، حساب «کاهش یا افزایش سرمایه» و از لیست تفصیلی «سهامدار مربوطه» را انتخاب می کنیم.

در ادامه شرح را وارد میکنیم. بعنوان مثال در اینجا مینویسیم: افزایش سرمایه آقای استیو جابز.

فرض کنید آقای استیو جابز که یکی از سهامداران است مبلغ ۵۰ میلیون تومان جهت افزایش سرمایه به حساب بانکی موسسه واریز کرده است. در این صورت گزینه افزودن فیش بانکی را زده و اطلاعات تراکنش را وارد میکنیم. و سپس دکمه ثبت را می زنیم.

با اینکار بصورت اتوماتیک، سیستم یک سند حسابداری به شکل زیر برای ما صادر میکند:

حساب بدهکار بستانکار
بانک ها / بانك تجارت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کاهش یا افزایش سرمایه / استیو جابز ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نکته

سرمایه گذاری مجدد ممکن است به شکل نقدی یا غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی به معنای آن است که صاحب (یا یکی از صاحبین یا سهامداران موسسه) با آوردن اموالی، دارایی موسسه متعلق به خود را افزایش می دهد.

بعنوان مثال آقای استیو جابز تعدادی کامپیوتر که معادل ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش داشت به موسسه اختصاص داد. در این صورت یک سند دستی بصورت زیر ثبت میکنیم.

حساب بدهکار بستانکار
اثاثیه اداری / کامپیوتر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کاهش یا افزایش سرمایه / استیو جابز ۳۵,۰۰۰,۰۰۰

برای ثبت سند دستی از منوی عملیات مالی گزینه ثبت سند حسابداری را انتخاب میکنیم.