مرکز آموزش حسابفا

آخرین تغییرات و بروزرسانی های حسابفا


آخرین تغییرات و بروزرسانی های حسابفا را در این صفحه می توانید مشاهده کنید.

  • امکان ویرایش سریع قیمت کالاها
  • امکان درج قیمت کل به حروف در فاکتور
  • امکان چاپ حواله انبار
  • رفع برخی خطاها: در پرداخت چک و شماره فاکتور مشاهده جزئیات...