مرکز آموزش حسابفا

تعریف صندوق و بانک در حسابفا


همانند اشخاص و کالاها، تعریف صندوق و بانک نیز در حسابفا به دو طریق امکان پذیر است.

  1. از طریق منوی تعاریف > صندوق و بانک > افزودن صندوق جدید یا افزودن بانک جدید
  2. در هر صفحه ای از نرم افزار که لیست انتخاب صندوق یا بانک وجود دارد با زدن دکمه و باز شدن پنجره افزودن صندوق یا بانک

توجه

کد صندوق و بانک باید یک عدد ۴ رقمی باشد که در واقع همان کد حساب تفصیلی صندوق یا بانک نیز می باشد. کد بصورت خودکار توسط سیستم ایجاد میگردد اما شما میتوانید در هنگام ایجاد صندوق یا بانک کد دلخواه خود را نیز وارد کنید که البته اینکار توصیه نمی گردد.

در هنگام تعریف صندوق یک حساب تفصیلی بصورت خودکار برای صندوق ایجاد میگردد و در هنگام تعریف بانک چندین حساب تفصیلی بصورت خودکار توسط سیستم برای بانک ایجاد میگردد، این حساب ها شامل: بانک، اسناد پرداختنی و چک های در جریان وصول است.

لیست صندوق ها و بانک ها

لیست صندوق ها و بانک ها از منوی تعاریف > صندوق و بانک > قابل دسترس است.

در این صفحه موجودی (تراز) صندوق ها و بانک ها قابل مشاهده است و همچنین دکمه های دسترسی سریع در کنار هر صندوق و بانک قرار گرفته است شامل: دریافت  پرداخت  انتقال  مشاهده گردش حساب  ویرایش  حذف

نکته

امکان حذف صندوق و بانکی که برای آن تراکنش مالی ثبت شده باشد وجود ندارد. برای حذف آن ابتدا تراکنش های مالی آن را حذف نمایید.