مرکز آموزش حسابفا

تعریف سرفصل های حسابداری و جدول حساب ها


در حسابفا چهار سطح حساب وجود دارد، گروه، کل، معین و تفصیلی. که سه سطح کل، معین و تفصیلی قابل تغییر و ویرایش هستند. برای افزودن و یا ویرایش حساب های کل و معین از منوی تعاریف > جدول حساب ها (کل و معین) را باز کنید.

در لیست حساب ها، حساب های سیستمی که با آیکون قفل مشخص شده اند قابل حذف یا ویرایش نیستند. از این حساب ها برای صدور سند اتوماتیک در عملیات های مالی اتوماتیک (مثل فاکتور فروش) استفاده می شود.

برای ویرایش یک حساب کل یا معین غیر سیستمی بر روی آن کلیک کنید و برای افزودن یک حساب جدید بر روی دکمه افزودن حساب کلیک کنید.

در پنجره افزودن یا ویرایش یک حساب، ابتدا سطح حساب را مشخص کرده (کل یا معین) سپس برای حساب کل، گروه حساب کل و برای حساب معین گروه و حساب کل مربوطه را انتخاب میکنیم. سپس کد و نام حساب را وارد کرده و ثبت و ذخیره میکنیم.

توجه

در حسابفا برای حساب کل یک کد تک رقمی در نظر گرفته شده، یعنی در هر گروه شما تا ۹ حساب کل می توانید تعریف کنید. و برای حساب معین یک کد دو رقمی در نظر گرفته شده، یعنی در هر حساب کل تا ۹۹ حساب معین می توانید تعریف کنید.

برای حذف یک یا چند حساب، حساب یا حساب های مورد نظر را انتخاب کرده، با اینکار دکمه حذف در بالای لیست حساب ها ظاهر می شود و بر روی دکه حذف کلیک کنید.

تصویر صفحه جدول حساب ها

تصویر صفحه جدول حساب ها


تصویر پنجره افزودن و ویرایش یک حساب کل یا معین

افزودن و ویرایش یک حساب کل یا معین
توجه

دقت کنید که حساب های دارای تراکنش قابل حذف نیستند. تا زمانی که تمام تراکنش های مربوطه به آنها را حذف نمایید.

توجه

برای تعریف حساب های تفصیلی و اتصال آنها به معین یا معین های مربوطه راهنمای تعریف حساب تفصیلی را مطالعه کنید.