مرکز آموزش حسابفا

تعریف حساب تفصیلی در نرم افزار حسابفا و ارتباط آن با معین یا معین های مربوطه


برای تعریف یک حساب تفصیلی از منوی تعاریف وارد صفحه لیست حساب های تفصیلی میشویم.

توجه

حسابفا ، حساب های تفصیلی را بصورت یونیک یا شناور ایجاد میکند، بدین معنی که شما یک حساب تفصیلی ایجاد و آن را به معین یا معین های مربوطه متصل میکنید.

بعنوان مثال یک شخص در حسابفا یک حساب تفصیلی می باشد که به چندین حساب معین مرتبط می باشد شامل: حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، اسناد دریافتنی و ...

گروهبندی تفصیلی ها
برای تعریف یک حساب تفصیلی ابتدا باید یک گروه را انتخاب کنید. اگر گروه مورد نظر شما وجود ندارد، آن را ایجاد کنید. بعنوان مثال بر روی گروه سایر تفصیلی ها کلیک کرده و با کلیک بر روی دکمه افزودن گروه به سایر تفصیلی ها، یک زیر گروه به نام هزینه ها و یک زیر گروه به نام درآمدها ایجاد میکنیم.

توجه

حسابفا ، بصورت اتوماتیک، حساب تفصیلی اشخاص را در گروه اشخاص، حساب تفصیلی کالاها و خدمات را گروه کالاها و خدمات، حساب تفصیلی صندوق ها را در گروه صندوق ها و حساب تفصیلی بانک ها را در گروه حساب های بانکی ذخیره می کند. اگرچه شما می توانید در صورت تمایل برای هر کدام از این گروه های اصلی زیرگروه های متعددی تعریف کنید و تفصیلی های مرتبط را در زیرگروه های تعریف شده قرار دهید.

تعریف حساب تفصیلی
برای تعریف یک حساب تفصیلی یک گروه را انتخاب کرده، برای مثال گروه هزینه ها (که قبلاً تعریف کردیم) را انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه افزودن حساب به گروه، حساب هزینه آب را تعریف میکنیم.

در پنجره افزودن تفصیلی جدید (یا ویرایش تفصیلی)، ابتدا نام حساب را وارد کرده و سپس گروه حساب را انتخاب میکنیم در نهایت حساب معین (یا حساب های معین مربوطه) را به حساب تفصیلی متصل میکنیم.

بعنوان مثال در اینجا، حساب تفصیلی هزینه آب، صرفاً در زیر یک حساب معین (هزینه آب و برق، گاز و تلفن) قرار میگیرد. بنابراین از لیست انتخاب حساب مرتبط حساب معین (هزینه آب و برق، گاز و تلفن) را انتخاب میکنیم تا در لیست حسابهای مرتبط قرار گیرد.

سپس بر روی دکمه ثبت و ذخیره کلیک میکنیم. حال حساب تفصیلی ما تعریف شده و آماده استفاده در تراکنش ها می باشد.