مرکز آموزش حسابفا

تعریف اشخاص یا طرف حساب ها


تعریف اشخاص در حسابفا به دو طریق امکان پذیر است.

  1. از طریق منوی تعاریف > اشخاص > افزودن شخص: که از این طریق اطلاعات کامل شخص قابل افزودن و ویرایش است.
  2. در هر صفحه ای از نرم افزار که لیست انتخاب شخص وجود دارد با زدن دکمه : که از این طریق اطلاعات مختصری از شخص در پنجره ای که باز می شود قابل افزودن است. (بعداً می توانید از طریق لیست اشخاص > انتخاب شخص > ویرایش شخص اطلاعات آن را کامل کنید )

توجه

کد شخص باید یک عدد ۶ رقمی باشد که در واقع همان کد حساب تفصیلی شخص نیز می باشد. کد بصورت خودکار توسط سیستم ایجاد میگردد اما شما میتوانید در هنگام ایجاد شخص کد دلخواه خود را نیز وارد کنید که البته اینکار توصیه نمی گردد.

در هنگام تعریف شخص چندین حساب تفصیلی بصورت خودکار توسط سیستم برای شخص ایجاد میگردد، این حساب ها شامل: حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و اسناد دریافتنی است. برای تعریف حساب های تفصیلی بیشتر، راهنمای تعریف حساب تفصیلی را مطالعه کنید.

اگر شخصی بعنوان سهامدار موسسه انتخاب شود، حساب های تفصیلی ذیل نیز برای آن بصورت خودکار ایجاد می شود: سرمایه اولیه، کاهش یا افزایش سرمایه، برداشت ها و سهم سود و زیان.

نکته حسابداری

بطور کلی در حسابفا ، تمامی حساب های تفصیلی روتین، نظیر حساب اشخاص، کالاها، خدمات، صندوق، بانک و ... بصورت خودکار توسط سیستم ایجاد میگردد و عملاً شما نیازی به تعریف اینگونه حساب ها بصورت جداگانه نخواهید داشت.

لیست اشخاص

لیست اشخاص از منوی تعاریف > اشخاص > قابل دسترس است.

در این صفحه پنج قسمت همه اشخاص، مشتریان، فروشندگان، بدهکاران و بستانکاران وجود دارد.
در قسمت بدهکاران لیست اشخاصی که دارای مانده بدهکار هستند و در قسمت بستانکاران لیست اشخاصی که دارای مانده بستانکار هستند نشان داده می شود. در هر قسمت امکان چاپ لیست وجود دارد. همچنین با کلیک بر روی عنوان ستون های جدول اشخاص، می توانید لیست را بر اساس آن ستون مرتب نمایید.
در جعبه متن جستجو در بالای صفحه، امکان جستجو بر اساس نام شخص یا کد شخص وجود دارد. اگر در فلید جستجو حروف وارد کنید جستجو بر اساس نام شخص و اگر عدد وارد کنید جستجو بر اساس کد شخص انجام می شود.

توجه

در حسابفا یک شخص میتواند چندین نقش (بطور همزمان) داشته باشد: مشتری، فروشنده، کارمند، سهامدار. که این نقش ها بصورت خودکار توسط سیستم شناسایی و لحاظ می گردد. بدین معنی که اگر برای یک شخص فاکتور فروش ثبت کنید بعنوان مشتری شناسایی شده، اگر برای همان شخص فاکتور خرید نیز ثبت کنید بعنوان فروشنده هم در نظر گرفته میشود و اگر در لیست سهامداران نیز قرار گیرد بعنوان سهامدار نیز شناسایی می گردد.

صفحه اطلاعات شخص

در لیست اشخاص با کلیک بر روی هر شخص وارد صفحه اطلاعات و آمار شخص مربوطه می شوید. در این صفحه مانده (تراز) شخص، مشخصات شخص، آمار خرید و فروش ها، نمودار مبادلات و صورتحساب معین شخص قابل مشاهده است.

صورتحساب معین شخص (طرف حساب)

در صفحه اطلاعات شخص، در پایین صفحه، صورتحساب شخص (طرف حساب) قرار دارد، که شامل تمامی تراکنش های مالی شخص با موسسه شما می باشد شامل: فاکتور فروش، خرید، برگشت از فروش، برگشت از خرید، دریافت و پرداخت نقدی، بانکی و چک های دریافتی و پرداختی.
همچنین امکان چاپ و تهیه PDF از صورتحساب شخص در همین صفحه وجود دارد.

نکته

امکان حذف شخصی که برای آن تراکنش مالی ثبت شده باشد وجود ندارد. برای حذف چنین شخصی ابتدا تراکنش های مالی آن را حذف نمایید.