از منو تعاریف وارد صفحه جدول حساب ها شوید :


         در حساب فا، چهار سطح حساب وجود دارد: گروه، کل، معین و تفصیلی که سه سطح کل و معین و تفصیلی قابل ویرایش هستند .

         در لیست حسابها، حسابهایی که با آیکون قفل مشخص شده اند قابل حذف یا ویرایش نیستند . از این حسابها برای صدور سند اتوماتیک استفاده می شود .

         برای ویرایش یک حساب کل یا معین غیر سیستمی، روی آن کلیک نمایید و برای افزودن یک حساب جدید بر روی دکمه افزودن یک حساب جدید کلیک کنید .منبع: مرکز آموزش حساب فا

برچسب ها: کدینگ - حساب فا - حسابفا - حسابداری - حسابدار