از آنجایی که در فرآیند حسابداری رویداد های مالی به تعداد زیاد و در انواع مختلف وجود دارند اگر این رویداد ها دسته بندی نشوند و دارای زیر مجموعه های فرعی نباشند نوعی در هم ریختگی و بی نظمی ایجاد شده که کلیه فعالیت های بعدی در حسابداری را تحت شعاع قرار می دهد . در واقع دسته بندی عملیات های مالی و مشخص کردن سطوح مختلف در آن و تعیین سطوح اصلی و فرعی ، چیزی شبیه به شاخه های اصلی و فرعی یک درخت را در اصطلاح کدینگ حسابداری می گویند .  

اجرای سیستم کدینگ حسابداری به وسیله نرم افزارهای مالی :

نرم افزار های مالی به دلیل قابلیت های زیادی که دارند و امکان تغییرات گسترده که در طراحی آنها در نظر گرفته شده است برای اجرای سیستم کدینگ بسیار مناسب هستند . سطوح اصلی این سیستم می تواند مواردی چون حسابهای کل ، معین و یا حسابهای تفصیلی باشد که بسته به تشخیص حسابداری کد های مخصوصی به آنها داده می شود .

مهمترین قسمت کدینگ به چه حسابی تعلق می گیرد :

مهمترین قسمت کدینگ حسابداری به حساب های کل تعلق می گیرد . حساب کل در سیستم کدینگ حسابداری باید به شکلی تعریف شود که بتوان کلیه اطلاعاتی که بعد لازم است به اداره دارایی و مالیات داده شود بتوان از آن استخراج نمود و کاملا دقیق و با جزییات لازم باشد .

حسابهای معین :

حسابهای معین هم از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از داخل آنها دارایی ها و هزینه های سازمان بیرون می آید . به حسابهای معین معمولا کد چهار یا شش رقمی داده می شود . این حساب به لحاظ اینکه هزینه ها و درآمد ها را نشان می دهد برای مدیرانی که در امر تصمیم گیری مالی هستند بسیار اهمیت دارد .

حساب های تفصیلی خرده حساب ها هستند :

حساب های تفصیلی حساب های ریز هر شرکت بوده که ممکن است از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت باشد . کد گذاری حساب های تفصیلی در سیستم کدینگ حسابداری این امکان را فراهم می کند که حسابداران در هر سطحی که لازم باشد گزارش مالی تهیه نموده و به مدیران ذیربط ارائه نمایند .  

 چرا استفاده از سیستم کدینگ در حسابداری اهمیت دارد ؟

این سیستم باعث استاندارد شدن عملیات های مالی و قرار گیری همه آنها در یک فرمت خاص می شود . .

ثبت رویدادهای مالی با سرعت بیشتری انجام شده و اطلاعات با دقت بیشتری پردازش می شوند و خطای انسانی به حداقل می رسد .  .

تهیه انواع گزارشات مالی با جزییات کامل امکان پذیر می گردد .  .

تحلیل های مالی به جهت سرمایه گذاری و برآورد دارایی ها بهتر انجام شده و قدرت تصمیم گیری در این خصوص را افزایش می دهد .  .

طراحی سیستم کدینگ حسابداری در رویه های مالی بسیار مهم و یک امر تخصصی بوده و اگر با دقت و به درستی انجام دهد بسیاری از مشکلات مالی و حسابداری را رفع و اشتباهات انسانی را کاهش می دهد .

 

 


منبع: مرکز آموزش حسابفا

برچسب ها: حسابدار - کدینگ - حسابداری - نرم افزار