مدت زیادی از رسیدن اعضای تایید شده حسابفا به 5000 کاربر نمی گذرد و حالا در کمتر از دو ماه از این تاریخ، ما به بیش از 6000 کاربر تایید شده رسیدیم و این به معنای افزایش گستره اعتماد شما کاربران همراه و وفادار است. حسابفا همواره در تلاش است تا خدمات بروز و جامعی را برای کمک به بهبود فرآیند مدیریتی در کسب و کارها ارائه دهد. ارتقا و افزایش قابلیت ها بر اساس نیاز مشتریان، همواره از اولویت های ما در حسابفا محسوب می گردد.


ما آغازگر موج تازه و نسل نوینی از نرم افزارهای حسابداری در ایران هستیم و به واقع، هیچ حمایتی به غیر از کاربران همراه و اعتماد آنها، یاری کننده ما در این مسیر نبوده. اکنون می دانیم که این اعتماد و حفظ آن، اصلی ترین رسالت ما بوده و با تلاش شبانه روزی تیم حسابفا، قدردان آن خواهیم بود.