hesabfa-blog-images

حساب فا موفق به ثبت بیش از 5000 کسب و کار مجزا شد . این رکورد تازه که بر پایه حمایت کاربران و تلاش های شبانه روزی تیم های مختلف حساب فا بود، نیازمند برگزاری یک جشن خانوادگی و قدردانی از زحمات تمام تیم بود .

به نیابت از تمام کاربران حساب فا در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور، این رویداد مهم را جشن گرفتیم و بخش های از این دورهمی صمیمی را با شما به اشتراک گذاشتیم .

در حاشیه این مراسم، مهندس مسعودی از تلاش تمامی اعضای تیم تشکر کرده و خواهان تلاش هر چه بیشتر برای کمک به کسب و کارهای فعال در حساب فا به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های طراحی شده در این سرویس شدند . خبر راه اندازی بخش های تازه حساب فا نیز در این مراسم به اطلاع کل تیم رسید، که اخبار تکمیلی آن را در روزهای آینده با شما به اشتراک می گذاریم .