hesabfa-blog-images

معرفی فروشگاه تخصصی کتاب و بازی های فکری چالیک

درباره ما

در روزگاران جدید زمانی که انسان ها همدیگر را از درون قاب دنیای مجازی می نگریستند فروشگاهی باز شد به نام "چالیک" که می خواست با روشن کردن چراغ دنیای بازی های فکری و باز کردن در جهان کتاب بگوید : 

" آقا ، خانوم ، بزرگ ، کوچیک ؛ بسه دیگه... بیاید دورِهم شادی کنیم "راه های تماس: 

    وب سایت:

   https://chaleek.com

    اینستاگرام:

    http://instagram.com/chaleek_store

تجربه کار با حسابفا

کارآمد و ساده