hesabfa-blog-images

شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر گواهی نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد

شرکت سیستم های رایانه ای فراگیر در هشتمین همایش حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، موفق به دریافت گواهی‌نامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سال 1397 شد.

    به گزارش روابط‌عمومی حسابفا، در این همایش که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با همکاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با رویکرد بنگاه‌های اقتصادی و موضوع مشتری‌مداری و جلب وفاداری مشتریان در تاریخ 24 اسفند 1397 و در مرکز همایش‌های جهاد دانشگاهی برگزار شد، آقای عنایت اله رحیمی استاندار فارس و آقای علی همتی رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس حضور داشتند.
    گفتنی است هدف از اجرای سالانه این همایش در روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد، تثبیت و تحکیم ساختار رقابتی سالم و تشویق فعالیت‌های واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت حمایت موثر از حقوق مصرف‌کنندگان است.