حسابفا پلاس

مطلب مورد نظر خود را در حسابفا پلاس جستجو کنید.

مطالب مرتبط با حساب فاز

حسابفا حدود 2 میلیارد تومان از مدیریت ثروت ستارگان جذب سرمایه کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری «مدیریت ثروت ستارگان» از سرمایه‌گذاری تقریبا ۲ میلیارد تومانی در کسب‌وکار فین‌تکی «حسابفا» خبر داد. با احتساب این سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت ستارگان تاکنون روی ده تیم فین‌تکی کشور سرمایه‌گذاری‌ انجام داده است.

یلدا مبارک !

تیم حساب فا برای شما یلدا خاطره انگیزی را آرزو دارد.