جهت افزودن کسب و کار جدید در پنل کاربری خود مراحل زیر را طی می نماییم:

1-  در صفحه مربوط به  لیست کسب و کارهای من ، گزینه افزودن یک کسب و کار را کلیک کرده و نام کسب و کار مورد نظر را تایپ می کنیم .  

 

2- تمامی مراحل را تکمیل کرده و ثبت نهایی را کلیک می کنیم پس از طی مراحل مذکور وارد محیط کسب و کار خواهیم شد و اقدام به ورورد اطلاعات می کنیم.

 

3-  جهت حذف کسب و کار خود ، در صفحه لیست مربوط به کسب و کارهای من، مقابل نام کسب و کار گزینه حذف را کلیک کرده پس از ورود کلمه عبور، حذف را کلیک کرده و در نهایت تایید می نماییم .