hesabfa-blog-images

توسعه استارتاپ ها، گام موثر به سمت اقتصاد دانش بنیان

رئیس بنیاد علمی نخبگان لرستان گفت توسعه استارتاپ ها در کشور یکی از قدم های مؤثر و مهم به سمت اقتصاد دانش بنیان است.

دکتر حمزه امیری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که الان در کشور و در حوزه آموزش وپرورش و آموزش عالی وجود دارد این است که آموزش ها متناسب با نیاز جامعه نیست و یا به عبارتی دیگر فارغ التحصیلان ما عموماً یکسری مسائل تئوریک یاد می گیرند و پتانسیل ورود به بازار کار را ندارند.

وی اضافه کرد: این در حالی است که باید فارغ التحصیل پس از فراغت از تحصیل کسب وکاری را راه اندازی کند و این مشکل آموزش عالی کشور است درحالی که در کشورهای توسعه یافته این گونه نیست.

رئیس بنیاد علمی نخبگان لرستان بیان کرد: همه فارغ التحصیلان می خواهند جذب کارهای دولتی شوند؛ دولتی سنگین، حجیم و کم تحرک داریم درحالی که باید دولت چابک تر باشد.

امیری با بیان اینکه کشور ما به اقتصاد نفتی وابسته است، افزود: در کشور ما فارغ التحصیلان کارآمد نیستند درحالی که باید در فکر ورود به بازار کار و ایجاد کسب وکار برای خودشان باشند که یکی از راه های رفع این مشکل ایجاد استارتاپ است.

رئیس بنیاد علمی نخبگان لرستان با بیان اینکه توسعه استارتاپ ها در کشور یکی از قدم های مؤثر و مهم به سمت اقتصاد دانش بنیان است، افزود: بر این اساس فارغ التحصیلان از یافته های تئوری خود متناسب با بازار کار ایده هایی را ارائه و پرورش می دهند تا بتواند محصولی را تولید کنند. این محصولات می تواند سخت افزاری، نرم افزاری و یا خدماتی باشد که در قالب آن برای خود و دیگران شغلی ایجاد و کسب درآمد کند.

وی با بیان اینکه کشور دارد به این سمت حرکت می کند و در دانشگاه های بزرگ کشور این حرکت آغاز و در استان ما نیز این مهم شروع شده است، افزود: نیاز مجموعه های علمی استان و دانشگاه ها توجه بیشتری به این مقوله یعنی استارتاپ هاست. در آموزش وپرورش به این سمت حرکت کنیم که دانش آموزان و دانشجویان با فضای کسب و کار آشنا شوند و از طریق تشکیل و برگزاری دوره های استارتاپ با مقیاس بین المللی آن آشنا و ایده های خود را بدهند و از طریق ایده ها به محصول برسند.