بخشنامه بیمه شاغلان در کسب و کارهای فضای مجازی صادر شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه ای نحوه خدمت رسانی واحدهای اجرایی این سازمان به شاغلان شرکت های کسب و کار در فضای مجازی را صادر و ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا از سازمان تامین اجتماعی، براساس بخشنامه صادرشده دیروز یکشنبه از سوی سیدتقی نوربخش، مشمولان این بخشنامه آن دسته از شاغلان کسب و کار فضای مجازی فاقد رابطه مزدبگیری هستند که دارای تاییدیه از اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند.

سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه های ذی ربط دارند، مشمول بند الف ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان مطابق مواد 28، 36 و 39 قانون تامین اجتماعی نسبت به ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه آنان اقدام می کنند.

مشمولان یادشده باید از سوی اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی یا نمایندگی آن در استان ها به سازمان تامین اجتماعی معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه (ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان) حداکثر 50 سال تمام باشد. در صورتی که متقاضی دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشد، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (50سال) وی اضافه و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته می شود.

نرخ حق بیمه معادل 27درصد مبنای پرداخت حق بیمه است و مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که پنج سال یا کمتر از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه خواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با اتحادیه کشوری صنف کسب و کار مجازی یا نمایندگی های مربوطه می باشند، بنابراین از شمول قانون بیمه بیکاری خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (3درصد مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد.


منبع: وب سایت فرصت امروز

برچسب ها: بیمه - کسب و کار - فضای مجازی - بخشنامه