hesabfa-blog-images

وقتی سراغ تیم پشتیبانی حساب فا رفتیم، همگی در حال صحبت با کاربران سرویس و راهنمایی آنها بودند . چند لحظه بعد که تماس یکی از بچه ها تمام شد، از او خواستیم که ما را در جریان تجربه حضور در این بخش قرار دهد . خانم زارع با لبخند همیشگی در جواب گفت، چیزی جذاب تر از ارائه راهکار و کمک به کاربران حساب فا برای من نیست، من لیسانس حسابداری هستیم و تجربه ای که از کار در این بخش بدست آوردم، جالب بود .  احساس کمک و تشکر کاربران با حل شدن مشکل، نوعی انرژی مثبت و علاقه به ادامه کار را برای من ایجاد می کند . گاهی کاربران از حوصله ما تعجب می کنند، اما استانداردهای کیفی تعریف شده برای ما، باعث می شود که تا زمان پاسخگویی کامل، ارتباط خود با کاربران را قطع نکنیم .

وقتی از او خواستیم تا مقداری از سختی های کار بگوید، جواب ایشان جالب بود . گاهی بعضی از مشتریان، به اصل مشکل خود اشراف ندارند و دائما می گویند که سیستم شما کار نمی کند و یا نتیجه غلطی را ارائه می کند، ما می دانیم که ریشه مشکل از ورود نادرست اطلاعات و یا عدم اشراف کامل به امکانات سرویس است، اما از آنجا که افراد معمولا اشتباه خود را به راحتی قبول نمی کنند، سخت ترین بخش کار ما متقاعد کردن این افراد است، البته ما برای مواجهه با این شرایط ها آموزش دیدیم و پیش بینی های لازم را داریم، و البته بخشی از کار ماست .

حرفی برای مخاطبان حساب فا ندارید؟

از حمایت همه کاربران و پیام های پر مهرشون ممنونم و امیدوارم با ادامه این روند به توسعه بهتر خدمات حساب فا کمک کنند .