hesabfa-blog-images

خرداد ماه امسال برای حساب فا و تیم های مختلف فنی، فروش و پشتیبانی، پر بود از تغییرات مهم و اساسی ، دفتری با چیدمان جدید، که همزمان با تغییرات ویژه ای در وب سایت حساب فا همراه شد. این تغییرات، در نهایت قرار است که به سرویس دهی بهتر، چابک تر و بهینه تر حساب فا منتهی شود . اهمیت همراهی مخاطبان حساب فا، باعث شد تا دلایل اصلی این تغییرات را از مهندس مسعودی، مدیر عامل محترم شرکت جویا شویم .

سلام مهندس، لطفا از دلایل اصلی تغییرات ظاهری وب سایت و البته تغییرات دکوراسیون دفتر بگید

( با کمی لبخند ) واقعیت ماجرا این بود که ما مدت ها به فکر ایجاد یک ساختار استاندارد و البته بهینه تر از طراحی قبلی خود بودیم . ماه ها تلاش و تحقیقات متنوع در خصوص مدل ظاهری وب سایت، در نهایت ما را به سمت عملی ساختن این ایده برد . اهمیت جامع بودن مطالب در عین سادگی و به منظور ارتقاء سطح ظاهری و عملکرد سیستم برای جلب رضایت حداکثری مخاطبان حساب فا، اصلی ترین انگیزه هی ما از اعمال این تغییرات بود .

بین این موضوع با دکوراسیون دفتر هم ارتباطی هست؟

باید بگویم که نه، این تغییرات صرفا در جهت بهبود شرایط محیطی کار در بخش های مختلف و البته افزایش نیروهای مجموعه است و ارتباطی به تغییر ظاهری سرویس حساب فا ندارد . ( می خندند ) البته ما این موضوع را به فال نیک می گیریم .

صحبت نهایی شما؟

ممنون از حمایت های بی دریغ مخاطبان حساب فا و پیام های پر از لطف و انرژی آنها، باید بگویم که از مهمترین دلایل ما برای توسعه حساب فا، همین حمایت های پر مهر و بی منت کاربرانمان است . ما تمامی درخواست ها را در سیستم CRM خود ثبت می کنیم و آنها را در یک روال چابک به عنوان دستورکار بخش فنی خود قرار می دهیم . بدون تردید، این درخواست ها بر اساس اولویت پیش می روند، و ما این نوید را می دهیم که حساب فا، هر روز به سمت تکامل و توسعه بیشتر در حرکت است .