hesabfa-blog-images

مسائل مربوط به محاسبه و پرداخت مبالغ بیمه و مالیات در قراردادها، همواره چالشی مهم برای بسیاری ازا افراد و کسب‌وکارهاست.

در این کتابچه تیم حقوقی سامانه خدمات حقوقی وینداد با همکاری حساب فا اقدام به تشریح موضوع کسورات قانونی کرده‌اند. همچنین به تعدادی از قوانین موجود در حیطه بیمه و مالیات اشاره و با بررسی برخی قراردادهای متداول در نظام حقوقی ایران و ذکر مثال، نحوه محاسبه سهم بیمه و مالیات قراردادها شفاف و ساده توضیح داده‌شده است.

فایل کامل این آموزش را می توانید از اینجا دریافت کنید.