hesabfa-blog-images

هدف جشنواره وب و موبایل ایران توسعه فضای کسب و کارهای آنلاین است.

همچنین کمک به استارتاپ ها برای بیشتر شناخته شدن، جلب اعتماد عمومی و در نهایت معرفی و شناخت بیشتر مردم از ابزار های جدید وب و موبایل در راستای کمک به زندگی بهتر، سالم و مدرن.

.در پایان جشنواره، حساب فا موفق به کسب لوح تقدیر برای شرکت در بخش نمایشگاه استارتاپ ها شد